Rechten en Plichten  K.N.L.T.B  Competitie

 

Namens elk deelnemend team moet de captain voor het totale team van 5 of 6 personen een volledig formulier invullen en verzenden via de mail. De captain wordt het aanspreekpunt voor de competitieleider. Er kan ook individueel worden ingeschreven met voorkeuren voor het te spelen onderdeel. De CTC probeert dan een bemiddelende rol te spelen bij het indelen in een nieuw of bestaand competitieteam. Mocht het niet lukken om u in een team in te delen dan plaatst de CTC u op de zogenaamde reserve-/invallerlijst, waarbij teams op u een beroep kunnen doen.

 

REGELS VOOR DE COMPETITIE

Zoveel mogelijk leden moeten in staat worden gesteld om aan het door hen gekozen competitieonderdeel mee te doen. Bij de indeling van teams voor de competitie geldt een voorkeursbeleid. Dit wordt uitgewerkt in de paragraaf “Rechten bij Competitie”.

Voor een mix competitieteam moet met minimaal 6 spelers (3 dames en 3 heren) worden ingeschreven. Voor een dames- of een herenteam moeten minimaal 5 spelers (bij voorkeur 6) worden ingeschreven. Een speler met dispensatie voor een 2e competitiesoort telt enkel mee voor de 1e competitiesoort. Een speler dient minimaal 4 wedstrijddagen ( 1 wedstrijd per dag is voldoende) uit te komen voor het team.

Trainingsbanen zijn vooraf met de trainer besproken en deze afspraken zijn bepalend voor het aantal banen dat beschikbaar is voor competitietennis. Gedurende de competitie is er in principe minimaal 1 baan beschikbaar voor recreatief tennis.

Alle boetes die voortvloeien uit fouten veroorzaakt door een team (terugtrekken competitieteam, niet geoorloofde invallers, verkeerd invullen formulieren, met te weinig spelers aantreden, te laat invoeren van uitslagen etc.) moeten worden betaald door het team!

Bij voorvallen die niet onder de regels te brengen zijn beslist de CTC.

 

(VOORRANGS)RECHTEN BIJ DE COMPETITIE

Het moment dat gekeken wordt naar de “rechten” van deelname aan de competitie is de sluitingsdatum. Na de sluitingsdatum voor inschrijving worden geen nieuwe inschrijvingen meer geaccepteerd.

De competitieleiding gaat in principe zelf geen teams aanpassen, tenzij de regelgeving van de KNLTB hierom vraagt en altijd in overleg.

  1. Teams die het jaar ervoor in dezelfde samenstelling hebben gespeeld met ten hoogste 1 wijziging hebben voorrangsrechten.
  2. Kampioensteams hebben van deze groep de hoogste rechten.
  3. Bij teams die afgelopen jaar te weinig spelers hadden en invallers, die vaker mee gedaan hebben, nu inschrijven worden deze niet meegeteld als wijziging, nieuwe inschrijvingen wel.

Teams met onvoldoende ingeschreven spelers (minder dan de bovenvermelde 6 c.q. 5) hebben de laagste rechten. Teams die afvallen voor het spelen van competitie komen op een wachtlijst. Wanneer er het jaar erna plaatsen over zijn, krijgen deze teams voorrang op nieuwe teams.

-Ieder team moet inschrijven met minimaal 6 personen.

– Nieuw dit jaar is dat ook de andere speeldata in overleg met de tegenstander gewijzigd kunnen worden, mits de wedstrijden binnen 14 dagen na de geplande datum gespeeld worden. Eerder spelen mag uiteraard ook en is altijd toegestaan.

 

Verkort spelen / aanvangstijd

Bij het teveel aan inschrijvingen op een wedstrijddag, in combinatie met de beschikbare banen, kan de CTC bepalen om deze wedstrijddag verkort te laten spelen. Dit houdt in, deuce beslissend punt en een super tiebreak in de derde set (zie voor meer informatie hierover op de site van de knltb). Ook kan de ctc in overleg met de teamcaptain, op drukke wedstrijddagen thuis, sturen op een andere aanvangstijd op wedstrijddagen waar dit ook variabel kan (volgens richtlijnen knltb).

 

COMPETITIEBIJDRAGE / TENNISBALLEN

Competitiebijdrage van 40 euro dient middels een pinbetaling in het paviljoen te worden voldaan tijdens de captainavond. De  competitiebijdrage zal afgedragen moet worden aan de KNLTB.

De teamcaptain krijgt voor de tennisballen 2 mogelijkheden:

  • Ballen, die door de CTC gefaciliteerd worden en die door pinbetaling in het paviljoen afgerekend dienen te worden tijdens de Captainsavond.
  • Een zelf te kiezen, door de KNLTB goedgekeurde bal, die niet door de CTC gefaciliteerd wordt. De teamcaptain dient deze bal zelf elders aan te schaffen.

De keuze die gemaakt wordt, dient de teamcaptain op het inschrijfformulier aan te geven.

Met deze wijziging zorgen we er voor dat elk team de juiste kosten maakt voor de competitie.

 

Dispensatie. Tot op heden was het zo dat wanneer een speler vaker dan één keer per week competitie wilde spelen, hij of zij daar via de VCL dispensatie voor moest aanvragen. In 2018 is die beperking er niet langer en mag iemand een onbeperkt aantal keren spelen voor de vereniging. De regel dat een speler die meer dan één keer in een hoger geklasseerd team heeft gespeeld, zonder dispensatie niet meer lager mag spelen, blijft bestaan. Het minimale verschil om te kunnen spreken van een hogere of lagere klasse is echter wel verhoogd van 0,5 naar 2,0. De klassenvolgorde is straks terug te vinden in de wedstrijdbulletins.

 

8&9 Competitie:

In 2017 is een nieuwe competitie, speciaal voor speelsterkte 8 en 9, van start gegaan. Een ideale competitievorm voor iedereen die net begonnen is met tennis of voor degenen met speelsterkte 8 en 9 die graag competitie spelen op zijn/haar eigen niveau. In deze nieuwe competitie kan deze groep namelijk op een veilige, aangename en gezellige manier tennissen. De wedstrijden tellen bijvoorbeeld niet mee voor je rating.

Wij zullen alleen de zondag aanbieden en niet de donderdagavond, omdat donderdagavond onze drukste recreatie avond is.

 

 

 

 

Voor onze competitie geldt:

Er bestaat  de mogelijkheid tot inschrijven voor de donderdagochtend, vrijdag,  zaterdag en zondag. Aan deze inschrijving zijn de volgende voorwaarden verbonden:

  1. Er kunnen totaal maximaal 4 teams ingeschreven worden. Bij meer inschrijvingen zal/kan er geloot worden.
  2. Ieder team moet inschrijven met minimaal 6 personen.
  3. Tijdens het open toernooi T.C. Boemerang kan er niet thuis gespeeld worden. Deze wedstrijden moeten binnen 14 dagen na de oorspronkelijke speeldatum worden gespeeld. Eerder spelen mag natuurlijk ook en is altijd toegestaan. Uiteraard altijd in overleg met de tegenstander.

 

 

Met vriendelijke groeten,

Competitieleiding TC Boemerang

VCL Ruben Bleekendaal

VCL Wendy Verhallen