Rechten en Plichten  K.N.L.T.B  Competitie

 

De inschrijvingen voor de KNLTB voorjaarscompetitie 2018 moeten weer ingeleverd worden. U kunt tot en met dinsdag 12 december inschrijven. Vóór 16 december moeten wij namelijk bij de KNLTB al bekend maken met hoeveel teams TC Boemerang gaat deelnemen. Namens elk deelnemend team moet de captain voor het totale team van 5 of 6 personen een volledig formulier invullen en verzenden via de website. De captain wordt het aanspreekpunt voor de competitieleider. Er kan ook individueel worden ingeschreven met voorkeuren voor het te spelen onderdeel. De CTC probeert dan een bemiddelende rol te spelen bij het indelen in een nieuw of bestaand competitieteam. Mocht het niet lukken om u in een team in te delen dan plaatst de CTC u op de zogenaamde reserve-/invaller lijst, waarbij teams op u een beroep kunnen doen.

 

REGELS VOOR DE COMPETITIE

Zoveel mogelijk leden moeten in staat worden gesteld om aan het door hen gekozen competitieonderdeel mee te doen. Bij de indeling van teams voor de competitie geldt een voorkeursbeleid. Dit wordt uitgewerkt in de paragraaf “Rechten bij Competitie”.

Voor een mix competitieteam moet met minimaal 6 spelers (3 dames en 3 heren) worden ingeschreven. Voor een dames- of een herenteam moeten minimaal 5 spelers (bij voorkeur 6) worden ingeschreven. Een speler met dispensatie voor een 2e competitiesoort telt enkel mee voor de 1e competitiesoort. Een speler dient minimaal 4 wedstrijddagen ( 1 wedstrijd per dag is voldoende) uit te komen voor het team.

Trainingsbanen zijn vooraf met de trainer besproken en deze afspraken zijn bepalend voor het aantal banen dat beschikbaar is voor competitietennis. Gedurende de competitie is er in principe minimaal 1 baan beschikbaar voor recreatief tennis.

Alle boetes die voortvloeien uit fouten veroorzaakt door een team (terug trekken competitieteam, niet geoorloofde invallers, verkeerd invullen formulieren, met te weinig spelers aantreden, te laat invoeren van uitslagen etc.) moeten worden betaald door het team!

Bij voorvallen die niet onder de regels te brengen zijn beslist de CTC.

 

(VOORRANGS)RECHTEN BIJ DE COMPETITIE

Het moment, dat gekeken wordt naar de “rechten” van deelname aan de competitie is de sluitingsdatum. Na de sluitingsdatum voor inschrijving worden geen nieuwe inschrijvingen meer geaccepteerd.

De competitieleiding gaat in principe zelf geen teams aanpassen, tenzij de regelgeving van de KNLTB hierom vraagt en altijd in overleg.

  1. Teams die het jaar ervoor in dezelfde samenstelling hebben gespeeld met ten hoogste 1 wijziging hebben voorrangsrechten.
  2. Kampioensteams hebben van deze groep de hoogste rechten.
  3. Bij teams die afgelopen jaar te weinig spelers hadden en invallers, die vaker mee gedaan hebben, nu inschrijven worden deze niet meegeteld als wijziging, nieuwe inschrijvingen wel.

Teams met onvoldoende ingeschreven spelers (minder als de bovenvermelde 6 c.q. 5) hebben de laagste rechten. Teams die afvallen voor het spelen van competitie komen op een wachtlijst. Wanneer er het jaar erna plaatsen over zijn, krijgen deze teams voorrang op nieuwe teams.

-Ieder team moet inschrijven met minimaal 6 personen.

– Nieuw dit jaar is dat ook de andere speeldata in overleg met de tegenstander gewijzigd kunnen worden, mits de wedstrijden binnen 14 dagen na de geplande datum gespeeld worden. Eerder spelen mag uiteraard ook en is altijd toegestaan.

Verkort spelen / aanvangstijd

Bij het teveel aan inschrijvingen op een wedstrijddag, in combinatie met de beschikbare banen, kan de CTC bepalen om deze wedstrijddag verkort te laten spelen. Dit houdt in, deuce beslissend punt en een super tiebreak in de derde set (zie voor meer informatie hierover op de site van de knltb). Ook kan de ctc in overleg met de teamcaptain, op drukke wedstrijddagen thuis, sturen op een andere aanvangstijd op wedstrijddagen waar dit ook variabel kan (volgens richtlijnen knltb).

 

COMPETITIEBIJDRAGE / TENNISBALLEN

De penningmeester factureert alleen nog het bedrag (iets verhoogt met gemaakte kosten), wat als competitiebijdrage afgedragen moet worden aan de KNLTB.

De teamcaptain krijgt voor de tennisballen 2 mogelijkheden:

  • Tretorn+ ballen, die door de CTC gefaciliteerd worden en die door pinbetaling in het paviljoen afgerekend dienen te worden tijdens de Captainsavond.
  • Een zelf te kiezen, door de KNLTB goedgekeurde bal, die niet door de CTC gefaciliteerd wordt. De teamcaptain dient deze bal zelf elders aan te schaffen.

De keuze die gemaakt wordt, dient de teamcaptain op het inschrijfformulier aan te geven.

Met deze wijziging zorgen we er voor dat elk team de juiste kosten maakt voor de competitie.

 

 

 

 

—————————————