Alv

Notulen ALV 3 juli 2020

De notulen van onze Algemene Ledenvergadering 2020 kunt u hier teruglezen.

 

Notulen ALV 3 juli 2020