Lidmaatschap wijzigen/opzeggen

Mutaties lidmaatschap:

Mutaties in adres en/of mail kunnen worden doorgegeven aan de ledenadministratie. Uw nieuwe gegevens worden dan zo snel mogelijk verwerkt.  Ledenadministratie: ledenadm@tc-boemerang.nl

Of klik op de knop hiernaast om voor het formulier voor uw wijzigingen.

Rustend Lid:

U kunt bij langdurige blessures het actieve lidmaatschap van TC Boemerang wijzigen in dat van een rustend lid. Dit gaat dan in per 1 januari van het volgende lidmaatschapsjaar.

Opzeggen lidmaatschap:

Indien u uw lidmaatschap wilt opzeggen, wat wij uiteraard betreuren, gaat deze in per 1 januari van het volgend kalenderjaar. Let wel, de opzegging moet vóór 1 December van het lopend kalenderjaar zijn gemeld. Conform artikel 6 lid 2 van onze Statuten bestaat er geen recht op restitutie.

Neem hier contact met ons op

Voor vragen/opmerkingen