Contributie

Van de penningmeester

Betalingsmogelijkheden contributie TC Boemerang

Leden van TC Boemerang hebben 4 mogelijkheden om de contributie voor het tennisseizoen te voldoen. Het tennisseizoen loopt van 1 januari t/m 31 december.

KEUZEFORMULIER BETALINGSMOGELIJKHEDEN (invullen en mailen aan: penningmeester@tc-boemerang.nl )

1.       Handmatig contributie overmaken

Vóór 31 december  dient het volledig contributiebedrag handmatig overgemaakt te worden voor het volgende tennisseizoen.  Het bankrekeningnummer van TC Boemerang is NL46RABO0141844655.

2.       Automatische incasso volledig bedrag

Op 4 januari incasseert TC Boemerang het volledige contributiebedrag.

3.       Automatische incasso in 3 termijnen

Het contributiebedrag incasseert TC Boemerang in 3 termijnen. Op de volgende data wordt het termijnbedrag afgeschreven: 4 januari, 4 mei en 4 september. Voor het betalen in 3 termijnen worden geen aanvullende incassokosten in rekening gebracht.

4.       Automatische incasso in 12 termijnen

Het contributiebedrag incasseert TC Boemerang in 12 termijnen. Op de volgende data wordt het termijnbedrag afgeschreven: 4 januari, 4 februari, 4 maart, 4 april, 4 mei, 4 juni, 4 juli, 4 augustus, 4 september, 4 oktober, 4 november en 4 december. Voor het betalen in 12 termijnen worden wel aanvullende incassokosten in rekening gebracht. Per termijnbedrag wordt € 0,11 aan  incassokosten in rekening gebracht.

Indien een lid gedurende het tennisseizoen zijn lidmaatschap opzegt blijft de verplichting om de termijnen te voldoen bestaan. Bij tussentijdse opzegging is het lid dus verplicht om het volledige  contributiebedrag te voldoen

Neem hier contact met ons op

Voor vragen/opmerkingen